oren1.jpg

Oren

Hoor je dat? Wel als je oren goed functioneren. Of ze nu groot of klein zijn de oren zijn erg belangrijk voor de mens. De communicatie loopt gewoon veel moeilijker als je doof bent. Het begint al als je klein bent. Goede oren zijn namelijk belangrijk voor de spraak- en taalontwikkeling van het kind. Vooral voor de taalontwikkeling is het belangrijk dat kinderen ook de zachte geluiden op alle toonhoogten goed kunnen horen.

Oorsuizingen

Onder oorsuizen (tinnitus) verstaat men het horen in het hoofd van geluiden die niet van buitenaf komen. Alle vormen van geluid worden beschreven, van windgeruis tot gierende fluitketels, bellen, brommen, fluiten, rinkelen en straaljagers toe. Vrijwel iedereen heeft wel eens kortdurend last gehad van oorsuizen. Bij sommigen is oorsuizen bijna continu aanwezig en dermate hinderlijk dat men in de dagelijkse bezigheden belemmerd wordt. Wat de oorzaak van oorsuizen is, blijft meestal onbekend.

Gaatjes in de oren

Als u gaatjes in uw oren of die van een kind wilt laten prikken, moet u in ieder geval naar een zaak gaan die daarin ervaren is en waar steriele apparatuur wordt gebruikt. Gaat het om een baby of peuter, kies dan vervolgens oorbellen die speciaal voor kleine kinderen zijn gemaakt, zodat zij er zich niet aan kunnen bezeren.
Hoewel er zelden complicaties optreden, valt er wel te twisten over de geschikte leeftijd. Wanneer een kind duidelijk kan maken dat het begrijpt wat er gaat gebeuren en wat de gevolgen daarvan zijn, kan worden aangenomen dat het ermee instemt. Een kind dat echter om welke reden dan ook geen besef lijkt te hebben van de situatie, kan niet worden geacht erin toe te stemmen. Dat geldt uiteraard vooral bij zeer jonge kinderen. De ouder/verzorger kan zich dan afvragen of hij/zij het kind niet onnodig blootstelt aan een handeling die het risico van pijn en infectie met zich meebrengt.
Hier volgen enkele tips ter voorkoming van plaatselijke complicaties:
De plek rond het gaatje moet ten minste eenmaal per dag worden schoongemaakt, waarbij eventuele korsten moeten worden verwijderd.
Het gebruik van lavendelolie kan de wond minder pijnlijk en gevoelig maken.
Pas op dat het haar niet verstrikt raakt in de oorbellen en zorg ervoor dat het niet in aanraking komt met het gaatje, want dat vergroot het risico op infectie.
Verwijder de oorbellen liever niet zolang het wondje nog niet is genezen, want daardoor kan het verergeren en het risico op infectie neemt toe.

Zwemmen

De meest voorkomende oorzaak van oorontsteking tijdens de vakantie is zwemmen in verontreinigd water; gebruik daarom bij voorkeur speciale oordopjes tijdens het zwemmen.

Harde muziek

Bij regelmatige blootstelling van de oren aan hard geluid treedt na enige tijd gehoorschade op. Dit wordt veroorzaakt doordat de trilharen in het gehoororgaan die het geluid registreren beschadigd worden door hard geluid. Hoe meer trilharen beschadigd zijn, hoe dover je bent.

Doof?

Ken je iemand die doof is dan zou je eens aan Gebarentaal kunnen denken. Maar ook als je het gewoon leuk vindt om iets nieuws te leren. Je weet maar nooit wanneer het eens van pas kan komen.

Meer tips

Menu











Anders